Utvalget er nå i en kunnskapsinnhentingsfase og arbeider særlig med å kartlegge utfordringene med dagens regelstyring av grunnopplæringen.

Fellesbilde av utvalgetFra venstre: Karin Tverå Juvik, Anne Lise Fimreite, Morten Holmboe, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Åslaug Krogsæter, Sølvi Mausethagen, Arly Hauge og Kjetil Moen. Ikke til stede:  Ingvild Rønn Sætre og Jan Merok Paulsen.