Digg læring – vår tanke om heilskapleg digital undervisning for alle

Digg Læring er det digitale prosjektet på Knappskog skule. Frå hausten 2017 er heile skulen heildigital. At vi er heildigitale …

Hva er forsvarlig undervisning?

I opplæringslovens § 8-2 heter det: «Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og …

Opplæringslovutvalget på studietur på Helgelandskysten

Opplæringslovutvalget vil høre, se og lære mest mulig om hverdagen i norske skoler, og de to siste dagene i mai …

En god og inkluderende skole for alle

Mange barn og unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer møter på utfordringer i skolehverdagen. For å kunne lage et godt …

Velkommen til Opplæringslovutvalgets blogg!

Opplæringslovutvalget har startet blogg. Bloggen skal være et sted for debatt og skildringer fra skole-Norge, og med det bidra til …

Sekretariatet på NKUL – Norges største møteplass for IKT i skolen

To av medlemmene i sekretariatet for Opplæringslovutvalget var blant de 1400 deltagerne på årets nasjonale konferanse om bruk av IKT …

Behovet for regler på opplæringsområdet

Opplæringslovutvalget er opptatt av å belyse ulike hensyn ved regelstyringen av opplæringsområdet og å bygge på praktisk erfaring med dagens …

Opplæringslovutvalget på tur i Finnmark

I begynnelsen av april var utvalgsleder og to fra sekretariatet på tur i Finnmark. Der møtte vi Sametinget, Alta kommune, …