Send ditt innspill til olovutvalget@kd.dep.no

 

Innspill til utvalget

 

Øivind Nordahl om ytringsfrihet

Prof. Dr. Tony Burner om elevvurdering

Redd Barna, åtte regionale ombud m.fl. om barns rett til å bli hørt før ileggelse av sanksjoner

Fylkesmannen i Rogaland om opplæringsansvaret for barn i institusjoner etter barnevernlova

Fylkesmannen i Rogaland om skolens arbeid med individuell plan

Aksjon skolebibliotek/Norsk Bibliotekforening og Bibliotekarforbundet

Språkrådet om innføring av språklege rettar etter opplæringslova