Send ditt innspill til olovutvalget@kd.dep.no

 

Innspill til utvalget

 

Prof. Joron Pihl, forslag til styrking av skolebibliotek

Utdanningsdirektoratet, innspill til tekstutkast om utfordringer med regelstyringen

Redd Barna, innspill om flere tema

Faglig råd for elektrofag,  vedlegg

NHO-fellesskapet

Innspill fra Fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet.doc

Øivind Nordahl om ytringsfrihet

Prof. Dr. Tony Burner om elevvurdering

Redd Barna, åtte regionale ombud m.fl. om barns rett til å bli hørt før ileggelse av sanksjoner

Fylkesmannen i Rogaland om opplæringsansvaret for barn i institusjoner etter barnevernlova

Fylkesmannen i Rogaland om skolens arbeid med individuell plan

Aksjon skolebibliotek/Norsk Bibliotekforening og Bibliotekarforbundet

Språkrådet om innføring av språklege rettar etter opplæringslova