Vi trenger en opplæringslov for en inkluderende og innovativ framtidsskole

Hva slags opplæringslov trenger vi i 2025? Hva slags grunnopplæring ønsker vi at loven skal bidra til å fremme? Hvilke …

Vi vil snakke med ekspertene

Vi er et lovutvalg som skal foreslå en ny lov om grunnskole og videregående opplæring. Skolen er først og fremst …

Utvalget har inngått avtale om et oppdrag om regelverksetterlevelse

Hvorfor greier enkelte skoleeiere og skoler å etterleve regelverket bedre enn andre? Dette er blant spørsmålene Opplæringslovutvalget ønsker kunnskap om. …

Fra lov til virkelighet – bedre hjelp til elevene som trenger det mest

Elever med behov for tilpasset opplæring og spesialundervisning får ikke god nok hjelp i skolen. Mange får et dårlig utbytte …

Digg læring – vår tanke om heilskapleg digital undervisning for alle

Digg Læring er det digitale prosjektet på Knappskog skule. Frå hausten 2017 er heile skulen heildigital. At vi er heildigitale …

Hva er forsvarlig undervisning?

I opplæringslovens § 8-2 heter det: «Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og …

Opplæringslovutvalget på studietur på Helgelandskysten

Opplæringslovutvalget vil høre, se og lære mest mulig om hverdagen i norske skoler, og de to siste dagene i mai …

En god og inkluderende skole for alle

Mange barn og unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer møter på utfordringer i skolehverdagen. For å kunne lage et godt …

Velkommen til Opplæringslovutvalgets blogg!

Opplæringslovutvalget har startet blogg. Bloggen skal være et sted for debatt og skildringer fra skole-Norge, og med det bidra til …

Sekretariatet på NKUL – Norges største møteplass for IKT i skolen

To av medlemmene i sekretariatet for Opplæringslovutvalget var blant de 1400 deltagerne på årets nasjonale konferanse om bruk av IKT …