Ekspertene valgte på forhånd ut følgende tema for møtet:

  1. Elevdemokrati
  2. Ordensregler og forbud mot mobiltelefon
  3. Trygg digital hverdag
  4. Helsetjenester og hvor barn og unge kan få hjelp

Ekspertene, som er mellom 14 og 17 år, ga utvalget god og verdifull innsikt i hvordan skolehverdagen oppleves. Blant annet var ekspertene opptatt av å ha et godt og fungerende elevdemokrati, der elever blir tatt med på råd i saker som angår dem. Ekspertene mener det er viktig at skolene ikke bare har elevråd for å ha elevråd – de må ha det for å ha et elevdemokrati med medvirkning og innflytelse. De tok også opp at det var vanskelig å vite hvilke rettigheter elever har, og på hvilke områder elever har rett til å uttale seg.

Ekspertene ønsker ikke et nasjonalt forbud mot bruk av mobiltelefon i skolen. De peker på at mobiltelefonbruk ikke bare er negativt, og mener at fornuftig mobilbruk og nettvett burde være en større del av opplæringen. Dette har de skrevet mer om i rapporten sin, som utvalget fikk utlevert på møtet. Når det gjelder helsetjenester, mener ekspertene blant annet at det er viktig at helsesykepleiere er mer tilstede på skolene. De mener samtidig at det er viktig at lærerne, som er tettest på elevene, har tid og kunnskap nok til å hjelpe elevene.

Barneombudet har også skrevet om møtet med Opplæringslovutvalget på sine nettsider.

Opplæringslovutvalget takker Barneombudets godt forberedte og engasjerte eksperter for et nyttig og lærerikt møte!

 

 

Alle foto: Barneombudet