Opplæringslovutvalget gjennomførte sitt siste utvalgsmøte 10.-11. september 2019. I møtet, som var nummer 17 i rekken, ble det satt punktum for behandlingen av nye saker og innspill. Utvalget arbeider nå primært med korrektur og strukturen i NOU- og lovteksten. Utredningen vil om kun kort tid sendes til trykking. Dette vil sette sluttstreken for to års arbeid med å gjennomgå og vurdere regelverket på grunnopplæringens område. Utvalgets utredning og forslag til ny opplæringslov vil overleveres statsråd Jan Tore Sanner i desember.

Utvalget ønsker å takke referansegruppen, og alle andre som har møtt og sendt sine innspill og blogginnlegg til utvalget. Alle bidrag har vært nyttige for utvalgets kunnskapsgrunnlag, og flere innspill har hatt avgjørende betydning for utvalgets vurderinger. Utvalget og sekretariatet har gjennomført over 60 møter med eksterne og mottatt nærmere 100 skriftlige innspill fra referansegruppen og andre. I tillegg har utvalget snakket med barn og unge, både gjennom formelle og uformelle møter.

Utvalget kommer tilbake med mer informasjon om dato og tidspunkt for overlevering av utredningen, så følg med på utvalgets nettsider i tiden som kommer!

 

Bilde: Colourbox