Opplæringslovutvalget har siden desember i 2017 arbeidet med å lage en ny opplæringslov. Utvalget har gjennomført 12 utvalgsmøter. Vi har besøkt Karasjok, Kautokeino, Alta, Tromsø, Mosjøen, Dønna, Sogndal, Bergen, Os, Drammen og Oslo. Vi har pratet med kommuner, fylkeskommuner, rektorer, lærere, organisasjoner og fylkesmenn – og ikke minst elever. Elever fra 1. klasse og til videregående nivå, og elever rundt over hele landet.

Utvalget har hittil hatt to møter med hele referansegruppen, i tillegg til egne møter med noen av organisasjonene i denne gruppen. Samlet har utvalget, utvalgsleder og sekretariatet gjennomført omtrent 50 møter. I tillegg har vi deltatt på noen konferanser og seminarer.

Vi har også samlet og gjennomgått offentlig utredninger om ulike sider ved grunnopplæringen som er publisert de siste årene, og det er ikke få. I tillegg har vi systematisert relevant forskning, og vi har selv bestilt et forskningsprosjekt. Vi har utredet gjeldende rett og folkerett, og vi har bestilt to juridiske betenkninger.

På grunnlag av alt dette skal vi vurdere dagens regler og foreslå en ny opplæringslov. Den nye loven skal ivareta mange ulike hensyn. Den nye visuelle profilen på nettsiden vår skal illustrere kompleksiteten i arbeidet og bredden i skolens samfunnsmandat.

Utvalgets utredning skal leveres innen 1. desember 2019. Vi kan derfor si at vi nærmer oss oppløpssiden. I fasen vi nå går inn, er det nødvendig å arbeide både med rapporttekst og lovtekst. Utvalget og sekretariatet vil i perioden framover ikke reise like mye rundt og vil i mindre grad invitere gjester til utvalgsmøtene. Vi vil likevel oppfordre alle til å spille inn til utvalget skriftlig og veldig gjerne lage innlegg til Opplæringslovutvalgets blogg. Vi leser bloggen, det gjør også andre og vi kommer til å vise til blogginnlegg og andre innspill i utredningen vår.