Leder for utvalget, Jon Christian Fløysvik Nordrum, vil presentere hovedtrekkene i utvalgets forslag. Statsråd Jan Tore Sanner vil motta utredningen og holde et kort innlegg. Arrangementet er åpent for pressen.

Utredningen finner du på regjeringen.no nettsider etter overleveringen. Den vil også bli lagt ut på utvalgets nettsider.